top of page

Çevreci, Ekonomik Sistemler

Yeşil Yapılar, binaları çevreye karşı sorumlu ve kaynak açısından verimli bir şekilde tasarlama, inşa etme ve işletme uygulamasıdır. Yeşil binalar, yapılı çevrenin doğal çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi ve içinde yaşayan, çalışan ve oynayan insanların sağlığını ve esenliğini artırmayı amaçlar.

Yeşil Bina Tasarım ve Danışmanlığı

Yeşil bina, binaları çevreye karşı sorumlu ve kaynak açısından verimli bir şekilde tasarlama, inşa etme ve işletme uygulamasıdır. Yeşil binalar, yapılı çevrenin doğal çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi ve içinde yaşayan, çalışan ve oynayan insanların sağlığını ve esenliğini artırmayı amaçlar.

Yeşil binalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli stratejiler yoluyla çevresel etkilerini azaltmak için tasarlanmıştır:

Yeşil Binanın tasarlanmasında dikkat edilmesi gereken başlıklar;

 • Bütünleşik Tasarım,

 • Enerji Kullanımı ve Verimliliği 

 • Su ve Atık Yönetimi,

 • Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü,

 • İç Ortam Kalitesi,

 • İnovasyon 

Yeşil binalar, bu ve diğer sürdürülebilir tasarım stratejilerini birleştirerek çevresel etkilerini azaltabilir, kaynakları koruyabilir ve bina sakinleri için daha sağlıklı ve daha konforlu bir yaşam ve çalışma ortamı sağlayabilir.

Green Roofs
Solar Panels on Rooftop

Solar Panel Projelendirme ve Uygulama

Solar Panel ve Projelendirme bir çok açıdan önemlidir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

 • Yenilenebilir enerji,

 • Karbon emisyonlarının azaltılması,

 • Enerji bağımsızlığı,

 • Maliyet tasarrufu,

 • İstihdam yaratma

Genel olarak, güneş panelleri daha sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji geleceğine geçişte önemli bir araçtır. Güneş panelleri, temiz ve yenilenebilir enerji üreterek, karbon emisyonlarını azaltarak, enerji bağımsızlığını artırarak ve maliyet tasarrufu ve iş fırsatları sağlayarak herkes için daha dayanıklı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olabilir.

 • Facebook
 • Instagram
 • Yelp
bottom of page