top of page
Search
  • Writer's pictureErdal Açıkgül

Yes-Tr

Küresel ısınmaya sebep olan karbon salımlarını azaltmak için tüm dünyada daha az enerji ile aynı işi veya daha fazla işi yapabilme artık ön plana çıkmıştır. Ulaşım ve üretim sektörü ilk anlamda düşünülse de binalar ve bağlı sistemlerin dünyaya saldığı karbon miktarı %40 civarındadır. Yani dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük tehditlerden olan küresel ısınmayı binalarda önlem almadan durdurmamız imkansız.


Yeşil Binalara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. 90 yıllarda LEED ile başlayan akım artık tüm dünyada etkisini göstermeye başlamıştır. Her ülke kendisine uygun bir sertifikasyon sistemi çıkarmaya çalışmıştır. Ülkemizde de YES-Tr sertifikasyon sistemi kullanıma açılmıştır. Hem Küresel Uyumluluğu hem de Yerel koşulları gündeminde tutan YES-Tr ülkemiz için en uygun sertifikasyon sistemidir. Bunun yanı sıra ülkenin şartlarına göre güncellenebilir olması en güzel özelliklerinden bir tanesidir.


Bütün bina Tipolojilerine uyumlu olan YES-Tr mevcut binalara da sertifika sağlayabilmektedir.


YES-Tr 6 ana başlıktan oluşur. Bunlar;

  1. Bütünleşik Bina Tasarımı: Toplamda 15 kredi alınabilecek olan butunleşik bina tasarımı inşaatın başından sonuna kadar yapılacak olan işlemlerin bir ana kılavuzu niteliğindedir.

  2. Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi; Tasarlanacak binalar çevreye etkisinin en aza indirilmesini amaçlamaktadır. Karbon salımlarını en aza indirmek için yerel malzemeyi kullandırmayı da önemsemektedir.

  3. İç Ortam Kalitesi; Bina kullanıcılarında uygun ortamlarda ve şartlarda çalışabilmesi, zaman geçirebilmesi sağlanmak istenmektedir. Bu ana başlık 4 alt başlık bulunmaktadır. Görsel Konfor, İşitsel Konfor, Isıl Konfor ve Hava Kalitesi.

  4. Enerji Kullanımı ve Verimliliği; Bu ana başlıkta amaç, hem enerjiyi verimli kullanmak hem de yenilenebilir enerji kaynağından enerji sağlamaktır.

  5. Su ve Atık Yönetimi; Binalarda etkin su yönetimi ve atık yönetimi amaçlanmaktadır.

  6. Inovasyon; Çevresel ve yaşamsal kaliteyi artırmak amaçlanmaktadır. Diğer ana başlıklarda belirtilmemiş yeni uygulamaların puan alması sağlanmıştır.


Daha önce dediğim gibi güncellenebilir olması ve ülkemiz şartları göz önünde bulundurarak hazırlanan bu yeni sertifikasyon sistemi, kullanıcılar için son derece kullanışlı ve enerji verimli binalar tasarlanmasında önemli rol alacaktır.22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page