top of page
Search
 • Writer's pictureErdal Açıkgül

Yeşil Binalarda EPD ile ilgili kafa karışıklığına sebep olan 5 soru


Yeşil Bİnalarda EPD
Yeşil Binalarda EPD

Merhabalar sürdürülebilirlik açısından önemli olan bir konu olan yeşil binalarda EPD konusunu ele almak ve kafa karışıklığına sebep olan konulara parmak basmak istiyorum


1-EPD nedir?


EPD, çevresel ürün beyanı anlamına gelir. Bu, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisini ölçmek için kullanılan standartlaştırılmış bir yöntemdir. EPD'ler, karbon ayak izi, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmuru ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli çevresel etkiler hakkında bilgi sağlar. Bu bilgiler, tasarımcılara, mühendislere ve tüketicilere daha sürdürülebilir seçimler yapmalarına yardımcı olur.


2-EPD neden önemlidir?


EPD, Çevresel Ürün Beyanı'nın önemi birkaç nedene dayanmaktadır:

 1. Şeffaflık: EPD'ler, tüketicilere ve diğer paydaşlara ürünlerin çevresel etkileri hakkında detaylı bilgi sağlar. Bu, daha bilinçli kararlar verme ve sürdürülebilir seçenekleri tercih etme olanağı sağlar.

 2. Karşılaştırılabilirlik: Standartlaştırılmış bir format kullanıldığından, farklı ürünler ve hizmetler arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak mümkündür.

 3. Sürdürülebilirlik: EPD'ler, şirketlere kendi çevresel performanslarını iyileştirme konusunda değerli geri bildirimler sağlar. Bu, enerji verimliliğini artırmak veya atıkları azaltmak gibi stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 4. Yasal Uyumluluk: Birçok bölge ve endüstride, belirli çevresel standartları karşılamak için EPD'ler gereklidir.

 5. Pazar Farkındalığı ve Rekabet Avantajı: Sürdürülebilirlik giderek daha fazla tüketicinin satın alma kararları üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle, bir EPD'nin varlığı markalar için rekabet avantajı yaratabilir


Bir ürünün EPD (Çevresel Ürün Beyanı) sertifikasının olması, o ürünün çevreye zarar vermediği anlamına gelmez. EPD, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini ölçen ve bu bilgileri standartlaştırılmış bir formatla sunan bir belgedir.

3-EPD’li malzemenin cevresel etkisi daha mı azdır?

EPD'li bir malzeme, çevresel etkisi hakkında daha fazla bilgi sağlar ve bu bilgi genellikle karbon ayak izi, su kullanımı, enerji tüketimi ve atık miktarı gibi faktörleri içerir. Bu, tüketicilere ve işletmelere daha sürdürülebilir seçimler yapmalarını sağlar.

Ancak, bir malzemenin EPD'si olduğu için otomatik olarak 'çevre dostu' veya 'sürdürülebilir' olduğunu varsaymak yanıltıcı olabilir. Bir EPD'nin varlığı, belirli bir ürünün çevresel etkisinin tamamen anlaşıldığı ve değerlendirildiği anlamına gelir - bu da her zaman düşük çevresel etki anlamına gelmez. Her durumda, geniş kapsamlı bir sürdürülebilirlik değerlendirmesi için diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

4-Beşikten kapıya ürün değerlendirilmesi ile EPD'nin farkı var mıdır?


-"Beşikten kapıya" ürün değerlendirilmesi ve EPD (Çevresel Ürün Beyanı) birbirleriyle yakından ilişkilidir, ancak farklılık gösterirler.

 1. "Beşikten kapıya" ürün değerlendirilmesi: Bu terim genellikle bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü analizi (LCA) ile ilişkilidir. Yani, bir ürünün hammadde çıkarımından başlayarak imalat, dağıtım, kullanım ve sonunda atık yönetimi aşamasına kadar olan tüm evrelerini kapsar. Bu değerlendirme, bir ürün veya hizmetin çevresel etkisini tam olarak anlamak için kullanılır.

 2. EPD (Çevresel Ürün Beyanı): EPD ise bu yaşam döngüsü bilgilerini standartlaştırılmış bir formatla sunar. EPD'ler genellikle bağımsız bir tarafça doğrulanmış olup, belirli bir ürün veya hizmetin çevresel performansını ölçen ve karşılaştırılabilir veriler sağlayan belgelerdir.

Özetlemek gerekirse, "beşikten kapıya" analizi genellikle daha geniş kapsamlıdır ve tüm yaşam döngüsü boyunca çeşitli çevresel etkileri incelerken, EPD bu bilgileri belirli bir formatla sunar ve genellikle bağımsız bir tarafça doğrulanır. Yani, EPD'ler genellikle "beşikten kapıya" analizine dayanır, ancak bu bilgileri daha standart, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunarlar.

5-Binalar için Yeşil Sertifika(YeS-Tr) ile LEED bu konudaki farklılıkları nelerdir?

Yerli ve milli sertifikamız olan Binalar için Yeşil Sertifika’da ise en az 10 farklı malzeme ve yine en az 3 farklı üreticiden inşaatımız imal edilirse 4 Puan alınabiliyor.


LEED Sertifikasında EPD’li en az 20 farklı malzeme ve yine en az 5 farklı üreticiden inşaatımız imal edilirse 2 Puan alınabiliyor.


Sonuç olarak EPD'li bir ürün çevreye daha az zarar vermiyor. Standartlaşmış bir bilgi sistemi sağlar. Yeşil Binalarda EPD'li ürün kullanmamız puan almamız için önemli fakat EPD'den de karşılaştırarak çevreye daha az zararlı ürün seçebiliriz.
17 views0 comments

Comments


 • Facebook
 • Instagram
 • Yelp
bottom of page