top of page
Search
  • Writer's pictureErdal Açıkgül

NSEB Binalar ile ilgili merak ettiğiniz 4 soru ve cevap?


neredeyse sıfır enerjili bina
NSEB

1-NSEB Nedir?


Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB), yıl boyunca kendi enerjisini üretebilen ve çok düşük miktarda enerji tüketen bir bina türünü ifade eder. Bu tür binalar, genellikle güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak enerjilerini üretirler.

Bu binaların tasarımında, enerji verimliliği maksimize edilir. Isıtma, soğutma ve aydınlatma için gerekli olan enerjiyi minimize etmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılır. Ayrıca, bu tür binalar genellikle sıkı izolasyon, enerji verimli pencereler ve kapılar gibi özelliklere sahip olup, enerjinin mümkün olduğunca az israf edilmesini sağlarlar.

NSEB konsepti, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar çünkü bu binalar fosil yakıtlara dayalı enerji tüketimini büyük ölçüde azaltabilir.


2-Türkiye’de Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre NSEB’in tanımı nasıl yapılmıştır?


Türkiye’de Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre 2000 Metrekare üzerindeki yapılar toplam birincil enerji ihtiyacının yüzde 10’unu yenilenebilir kaynaktan sağlamak zorunda. Fakat hem sektörün alışması hem de bu konuyu anlaması açısından 2025 yılına kadar 5000 metrekarenin üzerindeki yapılarda yenilenebilir enerji oranı %5 olmak zorundadır.


3-NSEB’te yenilenebilir enerji çözümleri nelerdir?


Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) için kullanılan yenilenebilir enerji çözümleri genellikle aşağıdakileri içerir:

Güneş Enerjisi: Fotovoltaik paneller, güneş ışığını elektriğe dönüştürerek binanın enerji ihtiyacını karşılar. Ayrıca, güneş termal sistemler suyu ve binaları ısıtmak için kullanılabilir.

Rüzgar Enerjisi: Küçük rüzgar türbinleri, özellikle rüzgarlı bölgelerde, bir binanın elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.

Biyokütle ve Biyogaz: Organik atıklardan elde edilen biyokütle ve biyogaz, ısıtma ve elektrik üretimi için kullanılabilir.

Isı Geri Kazanım Sistemleri: Bu sistemler, mekanik ekipmanlardan veya havalandırma sisteminden gelen atık ısının geri kazanılmasına olanak sağlar.

ısı pompaları: sabit sıcaklığı kullanarak binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanılır.

Bu teknolojilerin hangilerinin kullanılacağı, binanın konumu, tasarımı ve enerji ihtiyaçlarına bağlıdır.


4-Isı Pompası NSEB için bir çözüm müdür?


Evet, ısı pompaları Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) için mükemmel bir seçenek olabilir. Isı pompaları, enerji verimliliği yüksek olan ve çevre dostu bir ısıtma ve soğutma çözümü sunan sistemlerdir.

Isı pompaları, genellikle dış ortamdan veya yer altından alınan düşük sıcaklıkta enerjiyi kullanarak binaları ısıtmak ve soğutmak için çalışır. Bu süreçte, çok az miktarda elektrik enerjisi tüketilir. Özellikle jeotermal ısı pompaları, sabit yeraltı sıcaklıklarını kullanarak yıl boyunca oldukça verimli bir şekilde çalışabilir.


62 views0 comments

Comments


  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page